ثبت سفارش نشاء

برای ثبت سفارش با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۴۴۸۰۴۷ تماس حاصل فرمایید.

لیست موجودی نشاء در وبسایت آبان اگری AbanAgri.com/list

 

قوانین مربوط به سفارش نشاء

تعهدات تولید کننده

نشاء مورد نیاز سفارش دهنده را بر اساس ارقام انتخابی متقاضی کشت نموده و نشاء سالم را در تاریخ مقرر تحویل نماید.

تعهدات سفارش دهنده

  1. در زمان عقد قرارداد بذر را تحویل نماید ( جهت تست بذر و قوه نامیه)
  2. مبلغ ۵۰% از کل قرارداد در زمان عقد قرارداد و مابقی در زمان تحویل نشاء بصورت نقدی پرداخت گردد
  3. حمل نشاء به عهده مشتری می‌باشد
  4. با توجه به تغییرات آب و هوایی و سایر عوامل، تاخیر چند روزه در تحویل نشاءاز هر دو طرف مشتری و تولید کننده قابل قبول است
  5. نشاء داخل گلخانه شمارش و به سفارش دهنده تحویل داده می‌شود و فروشنده پس از تحویل، هیچگونه مسئولیتی نسبت به کم و کیف محصول ندارد
  6. با توجه به عدم نظارت مستقیم و دخالت تولید کننده به امور پس از تحویل، تولید کننده هیچگونه مسئولیتی در قبال محصول تحویل داده شده، ندارد.